Free Web Hosting
BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE DÜZEN ALIŞTIRMALARI VE TEMEL CİMNASTİK DURUŞLARI:


Beden eğitimi derslerinde ve ders dışı çalışmalarında düzeni sağlamak ders ve organizasyonu kolaylaştırmak için aşağıdaki yazılı düzen alıştırmalarının bilinmesi ve kullanılması şarttır. Beden eğitimi öğretmenin düzen alıştırmalarını iyi uygulayabilmesi içinde komut vermeyi çok iyi bilmesi ve hatasız kullanması gerekmektedir.

KOMUT : Herhangi bir duruşun, dönüşün, yürüyüşün, çarkın, koşunun, sıralanmanın ve hareketin öğrenciler tarafından başarı ile yapılabilmesi için bu egzersizleri öz olarak ifade eden ve yüksek sesle söylenen bir emirdir.Komut iki bölüme ayrılır :a) Bildirim komutu

b) Yaptırım komutu

Birinci safhada uyarmak söz konusudur. İkinci safhada ise emrin yerine getirilmesi mecburiyeti vardır.

a) Bildirim komutu : Duran veya hareket halindeki bir şahsa veya gruba herhangi bir harekete başlanacağı konusunda yapılan uyarı ve dikkat çekmedir.

b) Yaptırım komutu : Bildirim komutu ile uyarılmış olan şahıs veya grubun hareketini tamamlaması için verilen emirdir. Örnek : ”sola dön” bir komuttur. ”Sola bildirim kısmı, ”Dön” yaptırım kısmıdır. Bu iki kısım arka arkaya fakat aralıklı söylenir. Öğretmen sola dediğinde öğrenci veya öğrenciler sola doğru bir harekete yöneleceklerini anlayarak uyarılmış olur. (Öğrenci rahat durumda ise esas duruşa geçer). Öğretmen ”dön” komutu verdiğinde öğrenci veya öğrenciler sola dönme hareketini tamamlarlar. Bazı komutlar tek zamanlıdır (rahat, hazır ol). Bazı komutlar çift zamanlıdır (dönüşler).DÜZEN ALIŞTIRMALARINI KONULARI :1. DURUŞLAR

2. DÖNÜŞLER

3. SIRALANMA VE DİZİLİŞLER

4. YÜRÜYÜŞ VE KOŞULAR

5. AÇILMA VE YAYILMALAR

1. DURUŞLAR :A) RAHAT DURUŞ : Sol ayak bir ayak boyu (30 cm) yana açılır. Vücut ağırlığı her iki ayak üzerine eşit şekilde aktarılır. Gövde ve baş dik tutulur. Bacaklar dizlerden gergindir : Gözler karşıya bakar, kollar arka bel hizasında sağ el sol avuç içine girecek şekilde baş parmaklar birbirine çapraz tutulur.B) HAZIR OL DURUŞU (ESAS DURUŞ) : Bu duruşa komut ile geçilir. Komutla beraber sol ayak sağ ayağın yanına sertçe çekilir, topuklar bitişik, ayak uçları bir ayak boyu kadar yana açıktır ( Kızlarda ayak uçları ve topuklar bitişik ).II. DÖNÜŞLER :

1. Yerinde dönüşler

a) Dururken

b) Yerinde Sayarken

2. Hareket halinde dönüşler

a) Yürürken dönüşler

b) Koşarken dönüşler

3. Çarklar1. YERİNDE DÖNÜŞLER :

A) DURURKEN

(1) SOLA DÖNÜŞ : Sola doğru 90 derece yön değiştirmedir. Hazır ol (esas) duruşunda iken yapılır. Sol ayak topuğu ve sağ ayak ucu yere basarken 90 derece sola dönülür. Sağ ayak sol ayağın yanına getirilerek esas duruş (hazır ol duruş şeklinde durulur. Dönüş sırasında baş, gövde, kollar esas duruştaki durumlarını muhafaza eder.(2) SAĞA DÖNÜŞ : 90 derecedir. Hazır ol vaziyetindeyken yapılır. Sağ ayak topuğu ve sol ayak ucuna basılarak 90 derece sağa dönülür. Hazır ol vaziyeti alacak şekilde sol ayak sağ ayağın yanına getirilir.(3) GERİYE DÖNÜŞ : Aksine bir komut verilmedikçe dönüşler sol taraftan yapılır. Aynen sola dönüş gibidir. Dönüş açısı 180 derecedir. Dönüşler yapılırken kollar hazır ol vaziyetindeki gibidir.NOT : Dönüş alıştırmaları şu sıraya göre yapılması eğitim bakımından yararlı olur.(1) Sola dönüş (Sola-Dön!)

(2) Geriye dönüş (Geriye-Dön!)

(3) Sağa dönüş (Sağa-Dön!)

(4) Geriye dönüş (Geriye)B) YERİNDE SAYARKEN DÖNÜŞLER

Yerinde sayarken yapılan dönüşler için yürürken yapılan dönüşlerde belirtilen komutlar verilir. Dönüşlerde aynı şekilde yapılmış olur. Yeni dönülmüş yönde başka komut verilene kadar yerinde saymaya devam edilir. Sağa, sola dönüşler iki sayıda geriye dönüşler dört sayıda yapılır.2. HAREKET HALİNDE DÖNÜŞLER :

A) YÜRÜRKEN DÖNÜŞLER

1- SOLA DÖNÜŞ : Sol ayak yere basarken (Sola) bildirim komutu verilir. Sağ ayakla adım alınır. Sol ayakla adım alınırken (Dön) yaptırım komutu verilir, sağ ayakla adım alınır. Sol ayak 90 derece sola çevrilip sağ ayağın yanında yere basar. (1) sağ ayak sol ayağın yanına getirilir. (2) verilecek komuta göre sol ayakla harekete geçilir.2- SAĞA DÖNÜŞ : Sol ayak yere basarken (Sağa) bildirim komutu verilir, sağ ayakla adım alınır. Sol ayakla adım alınırken (Dön) yaptırım komutu verilir, sağ ayakla adım alınır.Dönüş hareketi sola dönüşteki gibi sağ yöne yapılır.3- GERİYE DÖNÜŞ : Geriye dönüş sol taraftan yapılır. Sol ayak yere basarken (geriye) bildirim komutu verilir. Sağ ayak yere basar, sol ayakta (dön) yaptırım komutu verilir. Sağ ayak tekrar yere basar. Sol ayak sağ ayağın yanına getirilip 90 derece sola çevrilerek basılır. (1) Sağ ayak sol ayağın yanına getirilir. (2) Sol ayak tekrar 90 derece çevrilir. (3) sağ ayak sol ayağın yanına getirilir. (4)

Not : Dönüşler aynı noktada ve yerinde sayarak yapılır. Grupların seviyesine göre komutlar sol ve sağ ayakta verilmek üzere hızlandırılabilir.ÇARKLAR : Grubun yürüyüş ve koşu yönlerini değiştirmek amacı ile çarklar yaptırılır. (Çarklarda sıralanma değişmez.) Kullanılan alanın durumuna göre sola-sağa-geriye (içten) çarklar yaptırılır.DURURKEN ÇARK : Sola veya sağa çark uygun adım marş.

Yürürken : Sola, sağa veya geriye çark marş. Komutlarından sonra Yön belirlenince ileri komutu verilir. Yürürken marş komutu çark tarafındaki ayak yere basarken verilir. Hiza kontrolü, çark noktasındaki öğrenci kanattakilere, kanattakilerin çark noktasına bakmasıyla sağlanır.

Çark noktasındaki, yerinde sayarak çark ederken, kanattakiler çark noktasına yakınlığına göre adımlarını küçükten başlamak üzere ayarlarlar. Çark yapılırken kollar sallanmaz.

Geriye çark (içten) komutu verildiğinde ön sıradaki öğrenciler kendi sol iç taraflarından geriye dönerek yürüyüşe geçerler. Arkadaki sıralar ön sıranın çark ettiği noktaya kadar düz yürür, ön sıranın yaptığı çark hareketini aynen uygularlar.

III. SIRALANMALAR VE DİZİLİŞLER :A) SIRALANMALAR VE DİZİLİŞLER

1) GENİŞ KOLDA SIRALANMA (SAFTA SIRALANMA)

2) DERİN KOLDA SIRALANMA (YÜRÜYÜŞ KOLU SIRALANMA)

1. GENİŞ KOLDA SIRALANMA : Öğrencilerin yan yana bir doğru üzerinde sıralanmalarına denir. Bu sıralanma isteğe göre 2’li 3’lü ... olarak çoğaltılabilir. Bu sıralanmada aralıkların eşitliği için dirsek teması istenir.

Geniş kolda ikişerli sıra olma : sağ baştaki öğrenci yerinde kalır, solundaki ikinci öğrenci 1’de sağ ayağı ile birinci öğrencinin önüne bir adım alır, 2’de sol ayağını diğerinin yanına getirir. 3. sıradaki yerinde kalır, 4. 3’ün önüne geçecek şekilde sıralama devam eder. Tekrar birerli geniş kolda sıralanma istenirse öne geçen öğrenciler eski yerlerine sol ayakları ile adım atarak geçerler.2. DERİN KOLDA SIRALANMA : Öğrencilerin sıralarda bir çizgi üzerinde arka arkaya sıralanmalarına denir. Bu sıralanma da isteğe göre 2’li, 3’lü, 4’lü ... olarak çoğaltılabilir. Aralıkların eşitliği için kol boyu ölçüdür.

Sıralanma kaç öğrenciden oluşmuş ise o sayı ile alınır. (İkişerli derin kolda sıralanma gibi) Derin kolda ikişerle sıra olma : Öndeki öğrenci yerinde kalır, arkadaki ikinci öğrenci 1’de sol ayağı ile birinci öğrencinin sol yanına bir adım alır, 2’de sağ ayağını solun yanına getirir. 3. öğrenci yerinde kalır, 4. öğrenci onun yanına gelerek sıralama devam eder.

Tekrar birerli derin kolda sıralanma istenirse önündekinin yanına geçen öğrenciler sağ ayakları ile eski yerlerine bir adım atarak geçerler. Derin kolda ikişerli sıradan 4’erli sıraya geçiş ikişerli sıralanma gibi uygulanır.

3’lü-5’li -7’li..........sıralamalar, geniş ve derin kolda 1 erli sıralardan geçirilerek uygulanır.

HİZA ALMA : Yan yana sıralanan öğrencilerin bir çizgi üzerinde dizilmeleridir. Hiza rahat durumdayken alınır.

GENİŞ KOLDA HİZA ALMA : Geniş koldayken hiza sağ baştan alınır. Sağ baştaki öğrenci karşıya bakarken diğer öğrenciler önce ayak ucundan, sonra sağ omuzlar üzerinden kendi sağındaki arkadaşının omuz hizasından kendi hizasını kontrol eder, hazır duruşa geçer.

DERİN KOLDA HİZA ALMA : Ardarda duran öğrenciler öndeki öğrencinin ayak hizasında ve ensesinden kendi hizasını kontrol eder. Hiçbir öğrenci önündeki arkadaşının ensesi dışında daha önceki bir başka arkadaşını görmemelidir.

ARALIK ALMA : Yan yana veya ardarda duran öğrencilerin arasındaki boşluğa aralık denir. Bu aralıklar dirsek boyunda, bir kol boyunda, çift kol boyunda veya daha fazla olabilir.MESAFE ALMA : Ardarda duran öğrenciler arasındaki mesafeye denir. Bu aralıklar adım üzerinden değerlendirilir.

SAYI SAYMA : Sayı sayma komutu rahat duruşta verilir.

GENİŞ KOLDA SAYI SAYMA : “SAĞDAN SAY” komutu verilir. Bu komut üzerine sağ baştaki öğrenci hazırol duruşuna geçerek, başını sola çevirir ve “bir” diye sayar. Sonra tekrar rahat duruşa geçer. İkinci öğrenci hazırol durumuna geçer, başını sola çevirerek “iki” diye sayar; böylece her sırası gelen bir sayı ilaveyle sayar. En son öğrenci sayı saydıran öğretmene doğru dönerek hazır ol vaziyetinde öğretmenine “48 son” der. Hazır ol duruşunu bozmaz, öğretmen rahat diyene kadar bekler. Sayı sayma, Kısa, kesin ve yüksek sesle yapılır.

DERİN KOLDA SAYI SAYMA : Baştan geriye say, komutu verilir. Öndeki öğrenci hazır ol duruşuna geçerek sol omuzdan geriye bakarak “bir” sayar, rahata geçer. Arkaya doğru bu bir sayı ilavesiyle sayarak sona kadar devam eder. En son öğrenci sayısını sayar ve “son” diyerek öğretmene bitişi bildirir.

Sayı saymalar verilen komut doğrultusunda, tek, çift, 1-3, 1-6.... gibi istenebilir. “Sağdan 1-6 sayı komutunda; öğrenciler 1’den 6’ya kadar sayar, tekrar 1’den başlayarak 6’ya kadar sayarak ardarda sıra yönüne kadar devam eder.B) DİZİLİŞLERDizilimler gösteri jimnastiğinde önem taşır. Modern jimnastik çalışmalarında birçok şekillerde dizilimler uygulanmaktadır. En çok kullanılan daire şeklidir. Bunun dışında birçok geometrik dizilişler meydana getirilebilir.IV. YÜRÜYÜŞ VE KOŞULLAR :KOMUTLA YÜRÜME ve DURMA :1. Hazır ol duran bir kişi veya bir grubu yürütmek için “uygun adım ileri marş” komutu verilir. Öğretmen “Uygun adım” dediğinde öğrencilerin dikkati toplanır, “Marş” dediğinde sol ayakta yürüyüşe geçerler.

2. Yürüyen bir kişiyi veya gurubu durdurmak için “Kıt-a dur “ komutu verilir.

“kıt-a “ bildirim kısmıdır. Öğrenci sol ayağını yere basarken verilir. Sağ ayağın

basarken ”dur” komutu verilir. Sol ayağını basar (1) sağ ayağını sol ayağının yanı

na getirir. (2) ve hazır ol vaziyetinde durur. Durma işlemi komuttan sonra 2 sayı

ile tamamlanmış olur.

YÜRÜYÜŞLER : Vücut ağırlığının sol ayaktan sağ ayağa, sağ ayaktan sol ayağa aktarılmasıyla kişinin sürekli olarak yer değiştirmesidir.

YERİNDE SAYMA : “Yerinde say-marş” komutu ile öğrenci sol ayağı ile başlamak üzere yürüyüş temposu ile yerinde sayar. Bu durumda kollar fazla sallanmaz, dizler çok çekilmez. İleri komutu ile yürüyüşe geçilir.

SERBEST YÜRÜME : (Adi adım) yürüyüş grubundan adım beraberliği istenmez. Sıraların bozulmamasına dikkat edilir.

UYGUN ADIM YÜRÜME :

KIZ ÖĞRENCİLER : “Uygun adım - marş” komutu ile sol ayakla yürüyüşe başlanır. Ayak bilekleri gergin olmak üzere önce ayakucu sonra topuk sırasıyla basış yapılır. Gövde dik, bakışlar karşıya bakar. Kollar dirseklerden bükülmeden avuç içleri birbirine dönük, parmaklar yumuşak tutularak göğüs hizasına kaldırılarak öne - arkaya sallanır. Sol ayak yere basarken sağ kolu önde, sağ ayak yere basarken sol kol önde sallanır.

ERKEK ÖĞRENCİLER : “Uygun adım - marş” komutu ile sol bacağı dizden çekip sol ayak ayak tabanı yere basarken yürüyüşe başlanır. Gövde dik bakışlar karşıya bakar, kollar dirseklerden bükülmeden, eller üstü karşıya dönük hafif yumruk yapılarak omuz hizasına ve geriye doğru sallanır. Sol ayak yere basarken sağ kol önde, sağ ayak yere basarken sol kol önde sallanır.AYAK DEĞİŞTİRME : Uygun adım yürüyüş sırasında hatalı ayakla yürüyen öğrenciler, sol ayakla bir adım atar, sonra sağ ayak ucu, sol ayak topuğunun arkasında yere basar (Bir sekme yapılır). Tekrar sol ayak ileri atılarak yürüyüşe geçilir.NOT : Öğretmenin komut ve tempo vermesi sürekli olduğundan yorucu olabilir. Ancak komut daima sesle verilir.Tempo, düdükle, tefle, el vurarak veya benzeri araçlarla yapılır.

Yürüyüş Kararı :

1- Sol Sağ – Sol Sağ- Sol Sağ- Sol Sağ

1 - 2 - 3 - 4 -

2- Sol Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Sağ

1 2 3 4 5 6 7 8Ne Mutlu Türküm DiyeneKOŞULAR : Yürüyüşün küçük yapılmış şeklidir. Koşu adımı anında, iki ayakta yerden kesilmiş durumdadır. Kollar dirseklerden bükülü, koşu ritmine göre ileri geri sallanır.

Beden eğitimi derslerinde koşullar kullanışına göre ikiye ayrılır.

1. Temposuz koşu :Tempo vermeden serbest olarak yapılan koşudur.

2. Tempolu koşu : Koşar adım - marş komutu ile sol ayakla verilen tempoya uyarak yapılan koşudur. Gövde hafif öne, kollar dirseklerden bükülüdür. Ayak topukları yere basmaz. (Bu koşular jimnastik koşulardır. Atletizmdeki koşularla karıştırılmamalıdır).V- AÇILMA VE YAYILMALARÇeşitli düzeylerdeki guruplarla farklı uygulanır. Belirlenmiş alan içerisinde öğrencilerin istenilen aralıklarla yerleşmeleridir.UYGULANIŞ ŞEKİLLERİ : Kolaydan zora doğru başlayarak;1. Önceden işaretlenmiş yerlere öğrencilerin dizilmeleridir.

2. Tek veya çift sıra geniş kolda sıralanmış olan gruplar tek veya çift sayanların istenilen sayıda adım ile öne - geriye açılmalarıdır.

3. Açılma veya yayılmalar derin kol sıralanmada uygulanırken adımlar yana doğru alınır. Her adımda iki sayılır.

4. Açılma ve yayılmalar ileri düzeydeki gruplarda tek komutla uygulanabilir. Öğrenciler yönlerini duruma göre kendileri belirler. Komut “Öne – arkaya –sağa - sola açıl” şeklinde tek ifade ile verilir.

5. Açılma ve yayılmanın en zor şekli hareket halinde uygulanışıdır. Yürüyüş ve koşu halindeki gruplar sayı sayma işlemi ile alana yerleşmeyi birlikte yaparlar.TEMEL CİMNASTİK DURUŞLARI1. Kapalı ayakta duruş : Bacaklar bitişik, kollar yanlarda gövdeye paralel, baş ve gövde dik olarak yapılan duruş.

2. Bacaklar açık ayakta duruş : Ayaklar omuz genişliğinde açık, kollar

yanda gövdeye paralel, baş ve gövde dik olarak yapılan duruş. Aynı duruş adım alınarak da uygulanır. Vücut ağırlığı her iki ayakta eşittir.Vücut ağırlığı öndeki ayağa aktarılıp gövde hafif öne eğilerek koşu duruşluna geçilir.

3. Çömelik duruş : Baş ve gövde dik vücut ağırlığı ayak uçlarında çömelme hareketidir. Bu duruşta kalça ve topuklar bitişik kollar gövdeye paraleldir.

4. Dört ayak duruşu : Çömelik duruşta eller omuz hizasında avuç, içi yere

dayanır . Dizler kolların arasında yer alır.

5. Diz üstü duruş : Bacaklar dizlerden bükülü alt bacak ayak bilekleri

gergin olarak yere dayalıdır. Buna bağlı üst bacak ve gövde dik kollar yanlarda gövdeye paraleldir.

6. a) Diz üstü oturuş :Diz üstü duruştayken arkaya topuklar üzerine oturuş

şeklidir.

b) Yan oturuş : Diz üstü oturuştayken yana duruş şeklidir.

7. Bank duruşu :Diz üstü duruştan kollar önde yere dayanır. Üst bacak ve

kollar yere dik birbirine paraleldir.

Ters bank duruşu : Bank duruşunun tersidir. Sırt yere göğüs yukarı dönüktür. Kollar ve alt bacaklar birbirine paralel yere dik ayak ve avuç içleri yere dayalıdır. Baş arkada dayalıdır.

8. Cephe duruşu : Banka duruşunda bacaklar arkaya gergin uzatılarak ayak uçları yere dayanır. Kollar yere dik vücut baştan ayak uçlarına kadar gergindir.

Ters cephe duruşu cephe duruşunun tersidir.

Cephe duruşunun vücudun önü yukarıya, arkasının yere dönük olma durumuna ters cephe duruşu denir. Ayak bilekleri gergin, topuklar yerde ayakların doğrultusunda yere dayalıdır.

Yan cephe duruşu : Cephe durumunun yan olarak tek kol ve tek ayağın dış yüzüne dayanılarak yapılmasıdır.

9. Uzun oturuş : Gövde dik, kalça yanda bacaklar öne gergin olarak uzatılır kollar yanlarda gövdeye paraleldir.

Açık bacak uzun oturuş : Uzun oturuşta bacaklar yanlara “V” şeklinde açılır.

Engel oturuşu : Uzun oturuşta bir bacağın dizden bükülerek arkaya alınmasıdır.

10. Bacaklar bükülü oturuş : Uzun oturuşta her iki bacağın dizlerden bükülerek tabanların yere dayanmasıdır.

11. Çakı duruşu : Uzun oturuşta ve bacaklar bükülü oturuşta; bacakların gergin olarak 45° yukarıya kaldırılmasıdır. Kollar dirseklerden hafif bükülü eller kalça yanında yere dayalı veya yanlardan omuz hizasında açıktır. Dayanak yüzeyi sadece kalçadır.

12. Bağdaş oturuş : Açık bacak uzun oturuşta bacakların dizlerden bükülerek önde çaprazlanmasıdır. Gövde dik kollarda yanlarda serbesttir.

13. Sırt üstü yatış : Bacaklar bitişik ve gergin gövde sırt üstü yatar durumdadır. Kollar gövdenin iki yanında gergin avuçlar yerdedir.

14. Yüz üstü yatış : Dayanarak yüzeyi vücudun ön yüzü alınarak yapılan yatıştır. Kollar dirseklerden bükülü, eller üst üste konularak çene altına yerleştirilir.

15. Yan yatış : Sağa ve sola olmak üzere dayanarak yüzeyi gövdenin yanı ile gergin bulunan bacaklardır. Yatış yönünün kolu yan yukarı uzatılmış ve baş altına destek olarak konmuştur. Aksi kol gövdenin yanında gergin olarak uzatılmıştır.

16. Mum duruşu : Sırt üstü yatışta ellerle gövde yanlardan kavranır. Bacaklar gergin olarak yukarı kaldırırken dirseklere dayanarak ağırlığı omuza aktarılır. Dayanarak yüzeyi omuzlar ve üst koldur. Vücut ayak uçlarına kadar gergin ve yere diktir.

17. Hamle duruşu : Küçük adımla yapılan hamle hareketine basit hamle büyük adımla yapılana derin hamle denir. Basit hamlede her iki ayak tabanı yerde derin hamlede gergin bacağın ayak ucu yerdedir.HAMLE DURUŞLARIa) Öne hamle duruşu : Öne bir adım alınırken bacak dizden bükülür. Gövde arkadaki gergin bacağın doğrultusunda olup, ağırlık öndeki bükülü bacak üzerindedir. Kollar yanda serbest durumdadır.

b) Yana hamle : Öne hamlenin yana adım ile sağa ve sola uygulanışıdır. Ayak ucu ve diz adım alınan yönü gösterir. Gövde ve gergin bacak ayağı karşıya dönüktür.

c) Geriye hamle : Geriye adım alınarak uygulanır. Vücut ağırlığı arka bacak üzerinde olup öne uzatılan bacak gergindir.

Hamle ayağında topuk yerden kaldırılmayacaktır.

d) İleri hamle : Adımların 45 ° ileri sağ ve sol yönlere alınması ile yapılan hamledir. Ayakucu ve diz adım yönünü gösterir.

Hamlelerde adım küçük olursa basit hamle, büyük olursa derin hamle denir.

18 .Planör duruşu : Vücut ayak ağırlığı tek bacak üzerindedir. Diğer bacak gergin olarak yukarıya kaldırılır. Kollar omuz hizasında yanlarda açık gövde ile beraber yere paraleledir.

19. Kartal duruşu : Bacaklar açık ayakta duruşta gövde öne bükülerek yere paralele durumuna getirilir. Kollar omuz hizasında açık ve gergin yere paraleldir.

d) Rehber öğretmenle işbirliği yaparak, seçmeli ders, bölüm, okul, iş ve meslek seçimlerinde öğrencilere yardım eder.

e) Öğrencilerin eğitici kol çalışmalarına etkin bir şekilde katılmalarını sağlar.

f) Rehber öğretmenle iş birliği yaparak öğrenciyi tanımak, gerekli bilgileri toplamak için form, fiş, gözlem kartları, anket, test ve benzeri uygular, kendisinin yapabileceği değerlendirmeleri yapar ve sonuçları rehber öğretmenle birlikte öğrenci toplu dosyasına işler.

g) Başka okullardan naklen gelen öğrencilerin toplu dosya ve öğrenci dosyalarındaki bilgileri inceler ve değerlendirir.

h) Sosyal ilişkileri zayıf olan çocukların bu ilişkilerini geliştirmek için eğitim çalışmalarda bulunur.

I) Öğretim yılı sonunda yaptıkları her türlü rehberlik faaliyetlerini, aksaklıkları sağlanması gereken imkanları ve teklifleri kapsayan bir raporu koordinatör rehber öğretmene verir.

a) Okul müdürünün verdiği rehberlikle ilgili diğer görevleri de yerine

getirir.
 

Geri Dönmek için Tıklayınız...